Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ

Sân chơi chiến sỹ tý hon