Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ

Giao lưu bóng chuyền hơi chào mừng 20-10- 2019