Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Lão Hộ

Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
c0laohoyd.bacgiang@moet.edu.vn