Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
 • Lương Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0979221198
  • Email:
   sen.0979221198@gmail.com
 • Trần Thị Lễ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0982244291
  • Email:
   tranthile.hg@gmail.com