Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
 • Hoàng Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn mẫu giáo 3-4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01232303680
  • Email:
   loanlaoho.3t@gmail.com
 • Trần Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01684313918
 • Trần Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918221759
  • Email:
   tamlaoho.nt@gmail.com
 • Trần Hương Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01692425140
  • Email:
   tranhuongtrang1@gmail.com
 • Vũ Hồng Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0368689333
  • Email:
   hongminh8xsp@gmail.com
 • Nguyễn Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0349689688
  • Email:
   nguyenyenbg1991@gmail.com