Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng , Xã Lão Hộ
 • Trần Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01668463599
  • Email:
   yentt282@gmail.com
 • Hoàng Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0981352024
  • Email:
   ngahoang1385@gmail.com
 • Vũ Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01682550692
  • Email:
   vuthihoahue@gmail.com